Jak nauczyć się długiego wiersza na pamięć?

Jak nauczyć się długiego wiersza na pamięć?

Technika zapamiętywania wiersza wg Lauren Tothero

Jeżeli chcesz zapamiętać długi tekst wiersza na pamięć w krótkim czasie, proponuję metodę Lauren Tothero. Jej metoda pozwoli Ci przekonać się, jak szybko nauczyć się wiersza na pamięć, a także wykorzystać tą umiejętność przy innych tekstach, np. prawnych albo tekstach scenariusza. Proponowana przeze mnie strategia w krokach względem tej techniki pamięciowej wygląda następująco:

  1. Czytasz tekst na głos i zaznajamiasz się z nim kilka razy.
  2. Grupujesz tekst na zwrotki po 4 linijki.
  3. W pierwszej linijce pierwszej zwrotki zostawiasz tylko pierwsze litery każdego słowa.
  4. Próbujesz odtworzyć pierwszą linijkę tylko na podstawie pierwszych liter.
  5. Gdy zrobisz to z pozytywnym wynikiem, wykonujesz dokładnie tą samą czynność do momentu, gdy wszystkie cztery linijki zwrotki będą miały formę pierwszych liter, a Ty będziesz bezbłędnie czytał z nich cały tekst.
  6. Wykonaj dokładnie to samo, co w powyższych krokach na pozostałych zwrotkach.
  7. Gdy bezbłędnie odtworzysz cały tekst wiersza z pierwszych liter, spróbuj odtworzyć go tylko z pamięci. W razie problemów z odtworzeniem zerkaj na literki. W razie problemów z odtworzeniem z literek zerknij na oryginalny tekst wiersza, a później spróbuj ponownie odtworzyć wiersz tylko z pamięci.

Jak nauczyć się inwokacji? Przykład.

Wiesz już, jak nauczyć się wiersza. Sprawdźmy jednak tę metodę na konkretnym przykładzie!

Jeżeli chcesz wiedzieć, jak nauczyć się inwokacji Pana Tadeusza (w godzinę lub nieco dłużej:), sprawdźmy jak zastosować tę technikę do fragmentu tego utworu.

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Pierwszą linijkę zamieniamy na pierwsze litery wyrazów

L O M T J J Z
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Stopniowo linijka po linijce zostawiamy tylko pierwsze litery, aż doprowadzimy wiersz do takiej postaci:

L O M T J J Z
I C T C T T S D
K C S D P T W C O
W I O B T P T

Dokładnie to samo robimy z pozostałymi wersami wiersza. Jeżeli sumiennie zastosujesz się do wszystkich kroków, które opisałem powinieneś szybko nauczyć się nawet bardzo długiego wiersza na pamięć w krótkim czasie. Metoda z pewnością powinna być dla Ciebie odpowiedzią na pytanie, jak zapamiętać inwokację Pana Tadeusza oraz inne wiersze, jak np. Dwa Wiatry.

Powodzenia Drogi Poeto 🙂

Zachęcam Cię także do sprawdzenia tutoriala, który dokładnie tłumaczy, jak szybko nauczyć się wiersza na pamięć.

Dodaj komentarz